Vi presenterar ett urval av våra utförda projekt.

Södra Cell

 • Installation vid Textilmassaprojekt, Mörrum.
 • Rörinstallation för bioslam
 • Installation för hetvatten

  .

ref-sodra-cell-Karlshamns-rormontage

Cirkle K ( gamla Svenska Statoil)

 • Rörinstallation Bergs Oljehamn
 • Ombyggnad av Tappö 3, depå Malmö
 • Rörentreprenad etanolledning, depå Nacka
 • Rörinstallation invallning, depå Malmö
 • Rörinstallation STC Klass II/III
 • Dräneringstankar
 • Rörentreprenad HVO 100
ref-cirkle-k-Karlshamns-rormontage

Preem

 • Rörentreprenad, depå Karlshamn
 • Doserskåp
 • Utlastningscontainer

ref-preem-Karlshamns-rormontage

Ok Q8

 • Installation av distributionsledningar och brandvattenledningar, Västervik
 • Nya ledningar, Västervik
 • Omkoppling av rörledningar

ref-ok-q8-Karlshamns-rormontage

ST 1

 • Gångplan vid cisterner

ref-ST1-Karlshamns-rormontage

Karlshamns Hamn

 • Skum- och sprinkleranläggning vid ny metanolutlastning.

ref-Karlshamns-Hamn-Karlshamns-rormontage